Nu kan vi tale sammen med forældrene

Både pædagoger og rådgivere blev glade for Gyptone INSTANT akustikpaneler, da Børnehaven Skovager skulle flytte til den nærliggende folkeskole  

Hvad gør man, når børnehaven skal flytte ind på en almindelig folkeskole, hvor der gælder andre krav til akustik end for børnehaver?

Det problem blev en realitet for Hjørring kommune, da man sidste år valgte at flytte Børnehaven Skovaer i Poulstrup til Vrejlev-Hæstrup Skole i samme by. Børnehaven flyttede ind i en nyere tilbygning, men et af problemerne i den forbindelse var, at det akustikloft, der fandtes i tilbygningen, ikke overholdt de gældende krav til bl.a. efterklangstiden i børnehaver.

- Vi overvejede at sætte et nyt akustikloft op, men akustikken i det eksisterende loft lå faktisk tæt på, hvad vi kunne vinde ved at sætte et nyt loft op, fortæller bygningskonstruktør Paul Friis Schmidt fra pluskontoret a/s arkitekter. Virksomheden var rådgiver på renoveringsprojektet.

En løsning med mineraluldsplader blev også drøftet i den byggegruppe, som var blevet nedsat i forbindelse med renoveringen. Men den idé blev hurtigt afvist af pædagogerne, der sad med i gruppen. Det forholdsvis bløde mineraluld ville hurtigt blive ødelagt af nysgerrige børnefingre, lød argumentet.

En win-win situation

- Vi var nødt til at tænke i alternativer baner – noget med vægakustik. Og her havde Gyproc netop præsenteret os for nogle nye akustikpaneler til vægge. Så da vi kontaktede dem, var de hurtigt med på idéen. De var selvfølgelig interesseret i at få afprøvet panelerne. Og da kommunen og de ansatte også syntes om løsningen, blev det en win-win situation for alle parter, siger Paul Friis Schmidt.

Faglig leder Mette Pedersen, Børnehaven Skovager, er godt tilfreds med de nye akustikpaneler.

- Nu kom vi fra en træbarak med profilbrædder og linoleumsgulv. Så vi synes selvfølgelig, at der er en verden til forskel. Nu kan vi stå og tale med forældrene, mens børnene leger omkring os. Der er tale om en kraftig forbedring af vores forhold, men også for børnene, der bliver mindre stressede af de gode lydforhold.

Mette Pedersen fortæller, at børnehaven først for nylig er flyttet ind på Vrejlev-Hæstrup Skole, og at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan panelerne skal se ud. 

 
 
 
 

Der er udført målinger af efterklangstiden i rummene inden opsætning af Gyptone INSTANT, hvilket viste en efterklangstid på gennemsnitligt 0,53 sek. Efter montering af Gyptone INSTANT blev der udført kontrolmålinger og disse viste en gennemsnitlig efterklangstid på 0,36 sek. og 0,38 sek. Altså en betydelig forbedring.