Produktion og proces – med fokus på energi og udledning

Produktionen af Gyproc gipsplader begynder med, at den indsamlede retur- og industrigips samt naturgips indgår i en kalcineringsproces. Råproduktet herfra indgår nu i en proces, hvor gips, vand og tilsætninger blandes til en tyktflydende masse – en gipsmasse.
Gipsmassen løber derefter ud på et transportbånd, hvor den formes mellem genbrugskartonen til den ønskede bredde, tykkelse og kvalitet. Pladeprodukterne kører derefter videre på et ca. 300 meter langt transportbånd og tørres langsomt i en ovn. Til slut kontrolleres kvaliteten, hvorefter pladerne skæres til i de ønskede dimensioner.

Gennem hele processen fokuserer vi på at minimere spild, energiforbrug og udledning.

Reduktion af energiforbrug, vandforbrug og CO2 emission

Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser.

Det er vores mål på lidt længere sigt at blive i stand til at genindvinde spildvarmen i alle processer, således at vi kan reducere energiforbruget yderligere.

Gyproc har desuden løbende investeret væsentlige midler i systemer, der reducerer vandudledningen – bl.a. effektive recirkuleringssystemer.

Miljøstyring sikrer resultater

Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO 14001. Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres.
Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyproc’s strategi og målsætninger.

Fleksibel produktion

Gyproc’s fleksible produktionsanlæg giver store ressourcebesparelser – og er en væsentlig faktor for både økonomi og miljø. Plader produceret efter de rigtige mål og specifikationer til de konkrete opgaver giver mindre spild i produktionen og på byggepladsen.Vi er i fuld gang

På en række områder har vi iværksat konkrete tiltag, der skal optimere vore produktionsprocesser i forhold til miljøhensyn, energi- og vandforbrug samt CO2 emission:

  • Udnyttelse af rest- og bi-produkter fra andre virksomheder i Kalundborg.
  • Optimering af varmegenvindingen med indsættelse af nye, effektive varmevekslere.
  • Anvendelse af dampsystemer i forbindelse med systemer til recirkulering af vand.
  • Indsamling af udtjente gipsprodukter og genanvendelse i produktionen af nye gipsplader.