Markedsledende på Gipssystemer til Letbyggeri

Det er Gyproc's ambition at være markedsledende indenfor innovative, effektive og bæredygtige løsninger tilpasset til fremtidens byggeri.

Verdensledende inden for gipssystemer til Letbyggeri
Gyproc har fokus på innovation samt at imødekomme de voksende behov for energi- og miljøvenlige løsninger. Gyproc tilbyder løsninger til en lang række af konstruktionstyper og markedsfører systemer til bygningsdele såsom indervægge, ydervægge, lofter og etagedæk, som alle indfrier de krav som markedet stiller til f.eks. lydisolering, brandmodstand, fugtresistens og rumakustik. Samtidig lever løsningerne også op til høje kundekrav om komfortable og æstetiske designmiljøer.

Gyprocs Letbyggeri-teknik tilbyder fleksible løsninger som bidrager til at totalomkostningerne minimeres både ved nybyggeri og renoveringsprojekter.

En bæredygtig udvikling er central for Gyproc
Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe gipsbaserede byggesystemer, der ikke kun lever op til markedets krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, klima og bæredygtighed.

Vores sundhed påvirkes af det miljø vi arbejder og bor i, vores børn påvirkes af skolemiljøet og alle påvirkes vi af vort fritidsmiljø og omverdenen, det vil sige alle vores egne og fælles livsmiljøer – vores habitat.
Som markedsledende i byggebranchen ogmed vort livsmiljø i fokus, tilbyder Gyproc innovative og effektive løsninger som imødekommer de udfordringer det indebærer at skulle spare energi og beskytte miljøet.


Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indgår bl.a. også i fødevarer og indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale.

Verdensledende produktion
Gyproc arbejder struktureret med sin produktion, og har certificerede rutiner og prosesser som opfylder en mængde krav i forskellige certificeringer for kvalitet, arbejdsmiljø, miljø og energi, osv. På vores fabrikker arbejder vi med ledelses-systemer som har som mål at generere bedst tænkelige resultater både omkring kvalitet, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vores WCM-program (World-Class Manufacturing) giver os en struktureret metode til at blive verdensledende
indenfor produktion i vores industrisektor. Som en del af WCM-programmet anvender Gyproc også andre afprøvede metoder for at øge vores sikkerhed, kvalitet og produktivitet.

Gyproc er en del af Saint-Gobain koncernen, som er global markedsleder indenfor gipssystemer til letbyggeri, samt en række andre byggematerialer.
Saint-Gobain ejer varemærker som Gyproc®, Gyptone® og Glasroc®

Den gipsdivision om Gyproc tilhører har produktion på 135 fabrikker i 55 lande, med omkring 47.000 ansatte. Gyproc i Danmark indgår i Gyproc Skandinavien, som tilsammen har ca. 350 ansatte, med fabrikker og salgskontorer i alle de tre skandinaviske lande.