Indeklima

Gyptone akustiklofter i bedste indeklimaklasse 

Vi tilbringer mange timer indendørs i bygninger. Derfor er det vigtigt at have et godt indeklima, hvilket er en kombination af flere ting.

Gyproc A/S er tilsluttet Dansk Indeklimamærkning, en frivillig ordning, der giver producenter og leverandører mulighed for ensartede vilkår, når man tester for f.eks. afgasning og partikkeldrys.

Testmetoder og værdiangivelser er standardiserede for væg- og loftsystemer. De forskellige tests omfatter dels en kemisk analyse i et klimakammer og dels en bedømmelse med et ”live” testpanel.

Resultaterne sammenfattes til en indeklimarelevant tidsværdi, udtrykt som den tid det tager, inden afgasningen har nået et acceptabelt niveau. Dette betegnes som ”Tærskelværdi”.

Tidsværdien kan som laveste værdi være 10 døgn og som højeste 30 døgn. Produkter med en tidsværdi større end 30 døgn kan ikke opnå et certifikat.

Gyptone akustiklofter og vægge har certifikat med laveste tidsværdi på 10 døgn hvilket betyder at emission fra produkterne hører til i den absolut laveste ende. Denne egenskab i vore produkter vil bidrage til det reneste indeklima.