Recycling gips

Gyptone akustiklofter  indsamles og genanvendes. 

Gyptone akustiklofter fremstilles af gips og karton. Kartonen fremstilles af genbrugspapir fra de eksisterende retursystemer, hvor papiret er indsamlet fra genbrugsstationer. Brugte Gyptone lofter indsamles ligeledes sammen med andet gipsaffald og genanvendes i produktion af nye gipsprodukter.  Men gipsresterne kan også anvendes til gødning og jordforbedring inden for landbrug og gartneri.

Ingen af gipspladens ingredienser påvirker miljøet negativt. Gyptone lofter er derfor blandt de få typer lofter som kan leve op til de stigende krav om genbrug af byggematerialer og holdbare miljømæssige løsninger. 

Lofter baseret på andre grundmaterialer kan ikke tilsvarende genbruges og skal i stedet deponeres i jorden pga. manglende nedbrydelighed og tilsætningsstoffer.   

Gyproc A/S og Gips Recycling A/S tilbyder et helt færdigt system til indsamling, behandling og genanvendelse af byggepladsernes gipsaffald.

Få mere at vide...
Kontakt Gips Recycling A/S eller klik ind på www.gipsrecycling.dk og få flere oplysninger om retursystemet.